Kto rozhoduje o počte poslancov v MsZ?

10.03.2023 | Správy
Kto rozhoduje o počte poslancov v MsZ?
Zákon o obecnom zriadení určuje i rozsah počtu poslancov v metských parlamentoch. Pri počte obyvateľov od 20 tisíc do 50 tisíc určuje hranicu 15 až 25 poslancov. Mestský parlament v Bardejove sa pohybuje na hornej hranici počtu - teda 25 poslancov. Podobne je to v Michalovciach, či v Humennom. Na dolnej hranici počtu poslancov sa napr. pohybuje mesto Spišská Nová Ves /35 191 obyvateľov/, ktoré má 19 poslancov. Mesto Poprad s menej ako 50 tisíc obyvateľmi má tiež19 poslancov. Kto teda môže rozhodnúť napr. o nižšom počte poslancov v mestskom parlamente?

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Alica Hurtuková

Kto rozhoduje o počte poslancov v MsZ?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.