Knižnica komunikuje elektronicky

24.03.2020 | Správy
Knižnica komunikuje elektronicky
Mesiac kníh prežíva knižnica v mimoriadnom režime. Vypožičané knihy si možno predĺžiť elektronicky či telefonicky, za oneskorené vrátenie nebudú v tomto čase účtované poplatky.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Knižnica komunikuje elektronicky

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.