Kde leží pravda v kauze „dom hrôzy“?

20.11.2020 | Správy
Kde leží pravda v kauze „dom hrôzy“?
Zistenia, ktoré vyvstali z kontrolného dňa v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ul., ale i ďalšie výpovede klientov a personálu, sú diametrálne odlišné, oproti anonymu... Klienti, ale i vedenie sú presvedčení, že anonym pochádza z ich zariadenia. Pribudol však nový podnet, týkajúci sa zariadenia na Wolkerovej ul.

redaktorka : Marta Mochnacká
kamera : Milan Marcinov ml.

Kde leží pravda v kauze „dom hrôzy“?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.