Jún je mesiacom kliešťov

10.06.2019 | Správy
Jún je mesiacom kliešťov
Nalepia sa na človeka i na zviera a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Reč o kliešťoch, ktorých je najviac v prírode práve počas júna. O ich výskyte u nás ale aj prevencii sme sa rozprávali s prezidentom Regionálnej komory veterinárnych lekárov v Bardejove, Jurajom Kavuľom.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Jún je mesiacom kliešťov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.