Interaktívny model mesta na Rhódyho ulici

21.06.2022 | Správy
Interaktívny model mesta na Rhódyho ulici
Dnes ráno bol do prevádzky spustený model mesta na Rhódyho ulici, ktorý obsahuje audionahrávky o histórii Bardejova v slovenskom a anglickom jazyku. Na jeho realizácii pracovalo Kultúrno-turistické centrum v Bardejove niekoľko mesiacov.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Interaktívny model mesta na Rhódyho ulici

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.