Hudobný večer pre seniorov i juniorov

20.06.2022 | Správy
Hudobný večer pre seniorov i juniorov
Piatkové popoludnie patrilo na sídlisku Družba hudbe, tancu a zábave. Na parkovisku pred Sociálnym domom sa uskutočnil pilotný ročník pod názvom, Večer s hudbou. Pripravený bol bohatý kultúrny program pre deti aj dospelých.

redaktorka : Jarmila Mančáková
kamera : Ľubomír Baláž

Hudobný večer pre seniorov i juniorov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.