Hodnotili investičné akcie mesta

06.11.2019 | Správy
Hodnotili investičné akcie mesta
Minulú stredu, 30. októbra, sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta a vedúcich zamestnancov úradu. Hodnotil sa rok z pohľadu získaných finančných zdrojov na realizáciu investičných a neinvestičných projektov.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Matúš Juhas, Milan Marcinov ml.

Hodnotili investičné akcie mesta

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.