Financie na športoviská

08.02.2019 | Správy
Financie na športoviská
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil v polovici januára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora a rozvoj športu na rok 2019. Do tejto výzvy má ambíciu sa aktívne zapojiť aj bardejovská samospráva.

redaktor: Štefan Hij
kamera: Milan Marcinov ml, Cyril Roman

Financie na športoviská

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.