Druhá etapa obnovy Južného barbakánu

11.09.2018 | Správy
Druhá etapa obnovy Južného barbakánu
Obnova Južného barbakánu pokračuje aj v tomto období. Po kolaudácii presklenej budovy začiatkom tohto roka sa práce presunuli do hradobnej priekopy.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Marek Rohaľ

Druhá etapa obnovy Južného barbakánu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.