Dôležitosť kosenia aj v blízkosti ciest

26.05.2023 | Správy
Dôležitosť kosenia aj v blízkosti ciest
V týchto dňoch aj v Bardejove prebieha kosba trávnatých plôch. Údržba verejnej zelene, verejných priestranstiev a čistenie mesta je v správe mestského podniku BAPOS. Ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta. Kosenie svoju úlohu zohráva aj v blízkosti frekventovaných ciest. Ide o bezpečnú jazdu vodičov. Ich kritické hlasy však zazneli na adresu nepokosených ostrovčekov v blízkosti benzínovej stanice na Ťačevskej ul., kde vysoká tráva, nielen podľa ich názoru, bránila v dostatočnom rozhľade.
V súvislosti s kosením verejných trávnatých plôch je potrebné dodať, že dôvody pre kosenie sú nielen estetické, ale aj zdravotné. A tak je namieste pripomenúť i vlastníkom pozemkov, ktoré sú súčasťou verejného priestranstva, alebo sa nachádzajú v tesnom susedstve s plochami verejného priestoru, aby boli ústretoví pri tvorbe zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta - a to pokosením trávnatých porastov na svojich pozemkoch.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Dôležitosť kosenia aj v blízkosti ciest

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.