Distribúcia nádob na bio odpad

18.07.2019 | Správy
Distribúcia nádob na bio odpad
V týchto dňoch sa do domácností v individuálnej bytovej výstavbe distribuujú nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Ich rozvoz zabezpečuje spoločnosť EKOBARD.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Distribúcia nádob na bio odpad

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.