Cenný objav Martina Kutného

05.02.2019 | Správy
Cenný objav Martina Kutného
Keď sme vás v júni informovali o prebiehajúcej rekonštrukcii vzácnych renesančných dverí z Baziliky Minor sv. Egídia, datované do roku 1655, netušili sme, že ďalší výskum prinesie ešte niečo cennejšie. Na doposiaľ neprístupnej lícnej strane bola odhalená pôvodná gotická brána, na ktorej bol zobrazený zrejme najstarší erb nášho mesta. A to znamená i prečíslovanie dát doterajších objavov.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas, Milan Marcinov ml.

Cenný objav Martina Kutného

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.