Cena PSK Andrejovi Havrillovi, in memoriam

12.05.2022 | Správy
Cena PSK Andrejovi Havrillovi, in memoriam
Prešovský samosprávny kraj v stredu 27. apríla udelil najvyššie krajské ocenenia Cena PSK a Cena predsedu PSK výnimočným osobnostiam kraja, a to súčasne za roky 2020 a 2021. Jedným z laureátov ocenenia Cena PSK za 2021 bol aj lekár z Bardejova - Dr. Andrej Havrilla. Cena PSK mu bola udelená in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj rádiologie a za celoživotný osobný vklad pre rozvoj.

redaktorka : Marta Mochnacká

Cena PSK Andrejovi Havrillovi, in memoriam

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.