Bol nadšeným futbalistom a počúval Deep Purple

14.11.2023 | Správy
Bol nadšeným futbalistom a počúval Deep Purple
Reč je o nedávno zosnulom miestnom rodákovi zo Zborova, kňazovi a dominikánovi, pátrovi Hilárovi Jozefovi Štefurikovi. 22. októbra 2023 si farnosť Zborov, Konfederácia politických väzňov Slovenska a rodina Štefuriková, pripomenuli 40. výročie jeho tajnej kňazskej vysviacky. Sám plánoval pripomenúť si toto výročie v rodnej obci, ale zmenila to jeho náhla smrť 30. júna 2023. Aj o tomto výnimočnom kňazovi sme hovorili s predsedom Konfededrácie politických väzňov Slovenska, Petrom Sandtnerom. Ako zdôraznil, konfederácia má svoje jednoznačné poslanie: zhromažďovať a publikovať dokumenty o osudoch prenasledovaných občanov Slovenska a tak odkrývať biele miesta histórie rokov 1948-1989. Celý rozhovor s predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska odvysielame v Deň boja za slobodu a demokraciu, v piatok 17. novembra o 18.30 hod.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Bol nadšeným futbalistom a počúval Deep Purple

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.