Aby sa dodržiavali princípy právneho štátu

23.02.2021 | Správy
Aby sa dodržiavali princípy právneho štátu
Inštitút ľudských práv prišiel so zistením, že opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti 8. februára, porušujú viacero ľudských práv. Vzhľadom k tomu, ako odznelo aj v našich správach, pripravil inštitút ústavnú sťažnosť a začal komunikovať s Európskym súdom pre ľudské práva. Aj preto nás zaujímalo, v akom stave je riešenie tejto ústavnej sťažnosti.

Redaktorka : Marta Mochnacká
Kamera : Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Aby sa dodržiavali princípy právneho štátu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.