31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

23.06.2022 | Správy
31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok ráno sa uskutočnilo v poradí 31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na programe malo 16 bodov. Hneď v úvode zasadnutia predniesol poslanec Peter Hudák návrh na zaradenie nového bodu programu pod názvom "Informovanie poslancov a kompetentných pracovníkov MsÚ zástupcami obyvateľov Tehelnej ulice o porušovaní ich práv." Poslanci tento bod schválili a do rozpravy v bode šesť sa prihlásila občianka Nataša Milistenferová. Po dlhej výmene názorov sa poslanci vrátili k pôvodnému programu. Schválila sa správa o hospodárení obchodných spoločností mesta i Správa o činnosti dozorných rád mestských spoločností. Prerokovali sa tiež návrhy nakladania s majetkom mesta i návrh na zmenu programového rozpočtu mesta. Kompletný záznam nájdete už teraz na našej facebookovej stránke a vo vysielaní televízie v sobotu o 18-tej hodine a piatej minúte.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.