Športovec roka 2018

A N K E T A

najúspešnejších športovcov a športový kolektív okresu Bardejov za rok 2018

 

 

Hlasovať môžete kliknutím na tento link.

 

 

Vyhlasovatelia Ankety sa po zrelej úvahe rozhodli, že na rozdiel od minulých ročníkov vyhodnotia a ocenia trojicu najúspešnejších športovcov v kategórii jednotlivcov a jeden športový kolektív, resp. jeden športový talent roka a jednu športovú legendu. Ocenený bude aj športovec, ktorý na základe hlasovania v tejto Ankete získa najviac hlasov od verejnosti.

 

 

  Hlasovať môžete do 15. marca 2019 do 24.00 hod..

 

 

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.