Úspešný Summer gymnastics camp 2021

29.09.2021 | Šport
Úspešný Summer gymnastics camp 2021
Spolupráca centra voľného času pri ZŠ s MŠ Pod papierňou v Bardejove s Klubom modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov funguje. Svedčí o tom ďalší úspešný 6. ročník Summer gymnastics camp 2021. Zúčastnilo sa ho 55 gymnastiek zo Slovenska.

Redaktorka : Jana Knapíková
Kamera : Alica Hurtuková

Úspešný Summer gymnastics camp 2021

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.