Prestrihli pásku a slávnostne otvorili telocvičňu

16.01.2023 | Šport
Prestrihli pásku a slávnostne otvorili telocvičňu
V sobotu zažila obec Kurima slávnostný deň. Oficiálne otvorili telocvičňu v areáli základnej školy. Slávnostný akt prestrihnutia pásky bol spojený so 4. ročníkom bedmintonového turnaja.

Redaktorka: Jana Knapíková
Kamera: Alica Hurtuková

Prestrihli pásku a slávnostne otvorili telocvičňu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.