Energia na kolesách

15.09.2019 | Šport
Energia na kolesach 2019
Počas prvého súťažného dňa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 18. septembra budú mať Bardejovčania jedinečnú šancu vyskúšať si trať súťažnej časovky v rámci sprievodného podujatia Energia na kolesách.

Kto má záujem zúčastniť sa cyklojazdy pre verejnosť môže sa zaregistrovať 18. septembra v čase od 11.30-13.45 hod. na Radničnom námestí. Štart 7,4 km dlhej cyklojazdy je naplánovaný v ten istý deň o 14.00 hodine. Súčasťou podujatia bude občerstvenie pre každého účastníka, meranie glykémie, konzultácie s diabetológom a výživovým poradcom. Cyklojazda pre verejnosť bude tohto roku venovaná podpore boja proti diabetesu mellitus, ľudovo nazývanému cukrovka.

Medzinárodné preteky Okolo Slovenska budú toho roku špeciálne aj v tom, že sa popri rekordnom počte piatich World tímov po prvý krát predstaví aj profesionálny tím zložený z cyklistov – diabetikov – Team Novo Nordisk. Aj na Slovensku chcú dokázať, že sú schopní dosahovať rovnako veľké výsledky ako zdraví športovci. V tíme Novo Nordisk sa predstaví Charles Planet, ktorý bol zo začiatku niekoľko etáp najlepším vrchárom na Okolo Poľska. Spolu s ním uvidíme i Maďara Petra Kusztora, ktorý sa už na našich pretekoch v minulosti predstavil päťkrát v rôznych iných tímoch. Ich účasť inšpirovala organizátorov pretekov Okolo Slovenska, aby spolu s pacientskymi organizáciami a lekárskymi spoločnosťami pripravili pre verejnosť podujatie upozorňujúce na rastúci problém diabetu a prezentujúce pohyb ako jeden z najúčinnejších spôsobov prevencie vzniku a zvládania diabetu.

Oficiálny štart súťažnej časovky je naplánovaný o 15.30 hod. so štartom a cieľom na Radničnom námestí.

Energia na kolesách 2015

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. / iBardejov.sk