Beseda - 101 ročná babka

26.11.2021 | Publicistika
101 ročná babka
Staroba ako bankové konto… - príbeh 101-ročnej pani Alžbety , ktorá napriek matuzalémskemu veku ovplýva sviežim a radostným pohľadom na svet i samu seba.
Aj preto môže byť viacerým skvelou inšpiráciou …

Beseda - 101 ročná babka

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.