Výstavy v meste

25.05.2019 | Kultúra
Výstavy v meste
Záver uplynulého a začiatok tohto týždňa, ponúkol milovníkom výtvarného umenia ďalšie zaujímavé výstavy.

redaktor: Marta Mochnacká, Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Výstavy v meste

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.