Výstavy v meste

14.03.2019 | Kultúra
Výstavy v meste
V nasledujúcom kultúrnom bloku vám ponúkame krátky prehľad aktuálnych výstav v našom meste.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Výstavy v meste

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.