Výstava v Dlhej Lúke

22.04.2019 | Kultúra
Výstava v Dlhej Lúke
Výstavy sa dejú aj v okrajových častiach Bardejova. Dôkazom je výstava obrazov autorov z Dlhej Lúky, ktorá prebieha v tamojšom dennom centre sociálnych služieb.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Výstava v Dlhej Lúke

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.