S celým Slovenskom spievali koledy aj v Bardejove

18.12.2018 | Kultúra
S celým Slovenskom spievali koledy aj v Bardejove
Na celom Slovensku sa opäť spievali koledy. Nič by na tom nebolo výnimočné, len to, že koledy sa spievali presne v jeden deň a v jednu hodinu. Do tohto jedinečného projektu sa zapojili aj deti súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

S celým Slovenskom spievali koledy aj v Bardejove

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.