Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Dátum
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 1 €
Objednávky Technické vybavenie BULK Slovakia s. r. o. 66 €
Objednávky Zaradenie vysielanie BTV do základnej ponuky UPC UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 1 000 €
Zmluvy Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 74 €
Zmluvy Zmluva o nájme časti spoločného zariadenia obytného domu SPRAVBYT, s. r. o. 750 €