Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Dátum
Zmluvy Zmluva o dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Zmluva o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 36 €
Zmluvy Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami GIS - BARDEJOV s. r. o. 100 €
Faktúry prijaté Faktúry 2015
Zmluvy Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu Mesto Bardejov, Mestská polícia 300 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie Štátna filharmónia Košice 500 €
Zmluvy Zmluva o poskytovaní verejných služieb BENESTRA, s. r. o. 773 €
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2014
Zmluvy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Objednávky Záväzná prologačná objednávka na združenú dodávku elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o dielo JMC MEDIA, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dielo Mgr. Juraj Ščerbík
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny KOMUNAL ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2013
Zmluvy Nájomná zmluva Mesto Bardejov