Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Dátum
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2014
Zmluvy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Objednávky Záväzná prologačná objednávka na združenú dodávku elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o dielo Mgr. Juraj Ščerbík
Zmluvy Zmluva o dielo JMC MEDIA, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny KOMUNAL ENERGY, s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2013
Zmluvy Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Nájomná zmluva Mesto Bardejov
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s.
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 1 €
Objednávky Technické vybavenie BULK Slovakia s. r. o. 66 €
Objednávky Zaradenie vysielanie BTV do základnej ponuky UPC UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 1 000 €
Zmluvy Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 74 €
Zmluvy Zmluva o nájme časti spoločného zariadenia obytného domu SPRAVBYT, s. r. o. 750 €