Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Dátum
Zmluvy Dodatok č. 05_2022 ELGAS, k.s.
Faktúry prijaté Faktúry 2020
Zmluvy Dodatok č. 04_2020 na rok 2021 ELGAS, k.s.
Faktúry prijaté Faktúry 2019
Zmluvy Dodatok MsP Mestská polícia 305 €
Objednávky Technické vybavenie - prenos MsZ OPAL MULTIMEDIA s. r. o. 2 224 €
Zmluvy Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve Generali Poisťovňa, a. s. 628 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Faktúry prijaté Faktúry 2018
Objednávky Uisťovacia služba Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Objednávky Oprava kamery AVPRO, s. r. o.
Zmluvy Poistná zmluva Generali Poisťovňa, a. s. 558 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 0 €
Zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb WI-NET s. r. o. 105 €
Objednávky rekonštrukcia podlahy Bardbyt, s. r. o. 2 163 €
Zmluvy Dodatok MsP Mestská polícia 300 €
Objednávky Prieskum sledovanosti Komunikačná, s. r. o. 5 964 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 300 €
Zmluvy Zmluva o dielo INTERAKT, s. r. o. 3 312 €
Faktúry prijaté Faktúry 2017
Zmluvy Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Objednávky Objednávka k združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.
Zmluvy Telekom - mobil Slovak Telekom, a. s.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.