Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Dátum
Zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb WI-NET s. r. o. 105 €
Objednávky rekonštrukcia podlahy Bardbyt, s. r. o. 2 163 €
Zmluvy Dodatok MsP Mestská polícia 300 €
Objednávky Prieskum sledovanosti Komunikačná, s. r. o. 5 964 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 300 €
Zmluvy Zmluva o dielo INTERAKT, s. r. o. 3 312 €
Zmluvy Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Faktúry prijaté Faktúry 2017
Zmluvy Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Objednávky Objednávka k združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.
Zmluvy Telekom - mobil Slovak Telekom, a. s.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2016
Zmluvy Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Zmluva o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 36 €
Zmluvy Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami GIS - BARDEJOV s. r. o. 100 €
Faktúry prijaté Faktúry 2015
Zmluvy Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu Mesto Bardejov, Mestská polícia 300 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie Štátna filharmónia Košice 500 €
Zmluvy Zmluva o poskytovaní verejných služieb BENESTRA, s. r. o. 773 €
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €