Dokumenty

Typ Názov dokumentu Sort descending Partner Cena Dátum
Zmluvy Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve Generali Poisťovňa, a. s. 628 €
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s.
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 1 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 0 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Dodatok MsP Mestská polícia 300 €
Zmluvy Dodatok MsP Mestská polícia 305 €
Faktúry prijaté Faktúry 2013
Faktúry prijaté Faktúry 2014
Faktúry prijaté Faktúry 2015
Faktúry prijaté Faktúry 2016
Faktúry prijaté Faktúry 2017
Faktúry prijaté Faktúry 2018
Zmluvy Nájomná zmluva Mesto Bardejov
Objednávky Objednávka k združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.
Objednávky Oprava kamery AVPRO, s. r. o.