Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Sort descending Cena Dátum
Faktúry prijaté Faktúry 2013
Faktúry prijaté Faktúry 2014
Faktúry prijaté Faktúry 2015
Faktúry prijaté Faktúry 2016
Faktúry prijaté Faktúry 2017
Faktúry prijaté Faktúry 2018
Objednávky Oprava kamery AVPRO, s. r. o.
Objednávky rekonštrukcia podlahy Bardbyt, s. r. o. 2 163 €
Zmluvy Zmluva o poskytovaní verejných služieb BENESTRA, s. r. o. 773 €
Objednávky Technické vybavenie BULK Slovakia s. r. o. 66 €
Zmluvy Zmluva o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 36 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s. r. o. 0 €
Zmluvy Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Zmluva o dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Zmluvy Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve Generali Poisťovňa, a. s. 628 €
Zmluvy Poistná zmluva Generali Poisťovňa, a. s. 558 €
Zmluvy Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami GIS - BARDEJOV s. r. o. 100 €
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 245 €
Zmluvy Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela Ing. Petr Souček 300 €
Objednávky Uisťovacia služba Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.