Dokumenty

Typ Názov dokumentu Partner Cena Sort descending Dátum
Zmluvy Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dielo JMC MEDIA, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dodávke elektriny ELGAS, k. s.
Faktúry prijaté Faktúry 2018
Zmluvy Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo Tukan-shop, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Nájomná zmluva Mesto Bardejov
Zmluvy Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet) MEDIA PLANET, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Objednávky Uisťovacia služba Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Zmluvy Zmluva o spolupráci IMAGINE SOUNDWARE s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2013
Objednávky Oprava kamery AVPRO, s. r. o.
Zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny KOMUNAL ENERGY, s. r. o.
Faktúry prijaté Faktúry 2014
Faktúry prijaté Faktúry 2015
Objednávky Záväzná prologačná objednávka na združenú dodávku elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
Zmluvy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s.
Faktúry prijaté Faktúry 2016
Objednávky Objednávka k združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a. s.
Zmluvy Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.