Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet)

Typ dokumentu
Zmluvy
Dátum zverejnenia
Partner
MEDIA PLANET, s. r. o.