Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí služby (vysielanie cez internet)