Všimli sme si

06.06.2019 | Divácky reportér
Všimli sme si
Do redakcie nám prišli dva emaily s tipmi od našich divákov. V tom prvom diváčka upozorňuje na plot medzi blokom I1 na Sázavského ulici a telocvičňou pri základnej škole na Wolkerovej ulici, ktorého základy akosi zvetrali a rozpadli sa.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Všimli sme si

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.