Okamihy návratu babieho leta

03.11.2018 | Bez komentára
Okamihy návratu babieho leta
redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Marek Rohaľ

Okamihy návratu babieho leta

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.