...nezdolal ich ani mráz

23.11.2021 | Bez komentára
...nezdolal ich ani mráz
Bez komentára: ...nezdolal ich ani mráz

...nezdolal ich ani mráz

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.