Záznam z XXXIV. zasadnutia MsZ 12. 09. 2018
15.09.2018

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.