*** Dnes vysielame: Milan Kňažko v Bardejove (2001) ... Moto gulashka (2013). Od 18.30 hod. V znamení troch sedmičiek (beseda). *** Dnes má meniny Bohdana. V piatok má meniny Drahomír, Mário, Sára.. *** Predpoveď počasia na dnes 18. 1. * DEŇ - prevážne zamračené, sneženie 1 / 0 * NOC - zamračené -3 / -2. *** Všetko o BTV nájdete na: www.bardejovskatv.sk, www.facebook.com/Bardejovska Televizia, www.twitter.com/btssro.

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (BTS, s.r.o.) je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Bardejovská televízia (BTV) na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky č. TD/100/2012003 zo dňa 11.09.2012. Vysiela prostredníctvom miestneho multiplexu (MUX-u), držiteľom povolenia na prevádzkovanie ktorého je BARDBYT, s.r.o. Bardejov. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ( Rozhodnutie č.: 12 10 66 1 035, č.správ. konania 8662/OSFS/2012) zo dňa 25.09.2012: toto povolenie nadobudlo právoplatnosť 02.10.2012.

Na základe Zmluvy medzi BTS, s.r.o. a BARDBYT, s.r.o. Bardejov je digitálne vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov – Vinbarg s týmito parametrami a charakteristikami:

 

Parametre TV vysielača

Názov terestriálneho multiplexu :  Bardejov
Súradnice :  21E 16 15, 49N 18 06 (WGS-84)
Nadmorská výška :  325 m. n. m.
Max. výkon ERP v nulovej rovine :  200 (W)
Systém zdrojového kódovania :  MPEG-2 a/alebo MPEG-4
Hlavné smery žiarenia (°) :  60, 150, 240, 330

Kanál (frekvencia) :

 K 34 (578 MHz)

Modulácia :  64 QAM
Kódový pomer :  2 / 3
Počet nosných :  8k
Ochranný interval :  1 / 4
Polarizácia :  horizontálna
Mapa Pokrytia
   

Realizáciou investície, ktorá zabezpečila inštalovanie digitálneho vysielača pre šírenie signálu Bardejovskej televízie sa podarilo naplniť hlavný cieľ a zmysel jej existencie: prinášať svoje vysielanie pre čo možno najširší okruh divákov.

Televízny signál v štandarte DVB-T pokrýva územie samotného Bardejova a čiastočne aj mestských častí Dlhá Lúka a Bardejovské Kúpele: mestská časť Bardejovská Nová Ves je digitálnym signálom pokrytá úplne. Ak chcete sledovať vysielanie BTV v digitálnej kvalite, potrebujete tuner (tzv. set-to-box, ktorý je v novších TV prijímačoch už integrovaný) a vonkajšiu smerovú anténu inštalovanú v horizontálnej polarizácii. V miestach dostatočne silného signálu (najmä v samotnom meste Bardejov) by mala postačovať aj jednoduchá izbová vnútorná anténa, tzv. anténny dipól.

Šírenie signálu Bardejovskej televízie (BTV) v štandarte DVB-T je v prevádzke od 31.12.2012.

Dnes vysielame

- 18. január 2018 -
18:25
Prehľad vysielania. Počasie
18:30
V znamení 777.-teho výročia prvej písomnej zmianky (beeda)
19:15
Videotext

Aktuálna teplota

1.6 °C

Daruj krv, daruj život !

Videoarchív app

Stiahnuť na App store
Stiahnuť z Amazon store
Teraz na Google Play store