*** Dnes vysielame: Nepál: Pokhara (cestopisný film). *** Dnes má meniny Vlasta. V utorok má meniny Lívia. *** Predpoveď počasia na pondelok 19. 2. * DEŇ - polooblačno 1 / 3 * NOC - polooblačno -4 / -6. *** Všetko o BTV nájdete na: www.bardejovskatv.sk, www.facebook.com/Bardejovska Televizia, www.twitter.com/btssro.

NOMINOVANÉ ŽENY

Bc. Ľudmila Dzijaková, sanitárka a skladníčka KORGYM Hertník

Bc. Ľudmila Dzijaková, sanitárka a skladníčka KORGYM Hertník

po skončení SEŠ . pracovala ako zapisovateľka na Okresnom súde v Bardejove, neskôr ako administratívna pracovníčka Miestneho národného výboru v Raslaviciach. Od roku 1994 pracuje v KOR-GYME Hertník. Je matkou 4 detí. Od roku 1997 vykonáva funkciu predsedníčky Základnej organizácie ÚŽS v Osikove. Je kreatívna, organizuje množstvo podujatí a snaží sa oživiť ľudové tradície v obci. Je veselej povahy a veľmi obľúbená medzi svojimi rovesníkmi. Je členkou Miestnej organizácie Matice slovenskej v Osikove a aktívnou členkou folklórneho súboru Osikovčan.

Navrhnuté ocenenie za dlhoročnú a kreatívnu prácu v ženskom hnutí a v Miestnej organizácii Matice slovenskej v Osikove.

Mgr. Adriana Harčarufková, vedúca zdravotného úseku Integračného zariadenia KOR-GYM Hertník

Mgr. Adriana Harčarufková, vedúca zdravotného úseku Integračného zariadenia KOR-GYM Hertník

Po skončení strednej zdravotníckej školy pracovala ako vychovávateľka, po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2O14 pracuje na úseku zdravotníckom. 24 rokov sa venuje v zariadení ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Náplňou jej práce je celková starostlivosť o všetkých klientov, vytvoriť pre nich dokonalý liečebno-ošetrovateľský vzťah, uspokojovať ich bio-psycho-sociálne problémy, nevynímajúc rešpektovanie ich názorov na duchovné princípy. Zabezpečuje celkový chod zdravotného úseku, komunikuje o zdravotnom stave s obvodnými a odbornými lekármi, často aj s rodičmi. Považuje svoju prácu nie ako zamestnanie, ale ako poslanie.

Navrhnuté ocenenia za toleranciu a ľudskosť na pracovisku, za príkladnú starostlivosť o chorých klientov.

Bc. Dana Karnišová, starostka obce Nižný Tvarožec

Bc. Dana Karnišová, starostka obce Nižný Tvarožec

dlhoročná členka Únie žien Slovenska v Nižnom Tvarožci, ktorá sa aktívne podieľa na rôznych podujatiach ženskej organizácie. Snaží sa o zachovanie tradičných kultúrnych aktivít, rieši rôzne problémy, ktoré sa vyskytujú nielen v obci, ale aj medzi občanmi. Je zodpovednou a kreatívnou ženou, je veľmi ústretová a ochotná vždy pomôcť. Je to starostka, ktorá rozsieva svoje schopnosti do spoločensky užitočnej práce pre ľudí a rozkvet obce, najmä po stránke výstavby a zveľaďovania.

Navrhnuté ocenenie za neoceniteľný prínos v ženskom hnutí, za rozvoj a zveľaďovanie obce, tvorivé výkony, za duchovný a kultúrny rozvoj obce Nižný Tvarožec.

Eva Keselicová, diplomovaná tanečná pedagogička

Eva Keselicová, diplomovaná tanečná pedagogička

zakladateľka Súkromnej základnej umeleckej školy Kesel v Bardejove, v súčasnosti je prezidentkou Klubu tanečného športu KESEL v Bardejove. ktorá sa riadi mottom: “Kráčaj svojou cestou a ľudia nech si vravia, čo chcú“. Pod jej vedením žiaci školy prekročili prah vlastných tvorivých síl na súťažiach a vystúpeniach, kde ukázali svoj talent a premenili ho na úspech v podobe významného umiestnenia, reprezentovali nielen školu, ale aj naše mesto. Žiaci školy účinkujú na mnohých podujatiach organizovaných oddelením kultúry MsÚ v Bardejove. V rokoch 2005 – 2017 sa zúčastnili na významných tanečných súťažiach (doma aj vo svete) a umiestnili sa na popredných miestach. Už 20 rokov organizuje kurzy spoločenských tancov pre detí i dospelých, organizuje tanečné súťaže v moderných tancoch pre slovenských súťažiacich, ale aj pre tanečníkov z Európskej únie.

Navrhnuté ocenenie za kreatívny prístup, za trpezlivosť a húževnatosť pri práci s malými deťmi, za výnimočný prínos v oblasti rozvoja tanečného vzdelávania mnohých generácií žiakov.

Ing. Ingrid Petnuchová, učiteľka

Ing. Ingrid Petnuchová, učiteľka

Spojenej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove. Má ukončené vysokoškolské vzdelania na Ekonomickej univerzite v Bratislava, odbor hospodárska informatika a účtovníctvo. Popri pedagogickej praxi, ktorú vykonáva 15 rokov, sa venuje aj športu, maratónskemu behu. Jej začiatky sa datujú rokom 2002. Prvý úspech dosiahla v roku 2OO6, kedy na Majstrovstvách Slovenska si vybojovala v behu na 1O km 2. miesto. Ostatné bežecké úspechy:

6- krát majsterka Slovenska v maratóne žien,

3. miesto na Medzinárodnom maratóne v Rige v roku 2O16,

2. miesto na Medzinárodnom trail Paklenica v Chorvátsku v roku 2O17.

Navrhnuté ocenenie za mimoriadne úspechy v maratónskom behu a vzornú reprezentáciu mesta a Slovenska.

Ing. Monika Soroková, interpretka ľudovej piesne a heligonkárka

Ing. Monika Soroková, interpretka ľudovej piesne a heligonkárka

ktorá svoj život zasvätila piesni.. Spieva od šiestich rokov, začala v Detskom speváckom zbore Československého rozhlasu, spievala s Ľudovým orchestrom Slovenského rozhlasu, vo folklórnom súbore Dimitrovec v Bratislave, v Ženskej speváckej skupine Povoja z Bratislavy, Šarišan v Prešove, Čerhovčan v Bardejove. Je laureátkou Makovickej struny. Aktívne účinkuje na koncertoch, súťažiach festivaloch a iných kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných mestom Bardejov, Úniu žien Slovenska a ostatných organizátorov. Jej umenie mali možnosť počuť i vidieť diváci v USA, kde reprezentovala naše mesto. Jej životným krédom je myšlienka:“ Pieseň, veselá či smutná, ktorá vyviera z hĺbky srdca, je súčasťou môjho života.“

Navrhnuté ocenenie za mimoriadnu aktivitu pri šírení a zachovaní ľudovej piesne , ľudových tradícií, za vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí.

Dana Tůmová, reštaurátorka

Dana Tůmová, reštaurátorka

Od roku 1987 pracuje v Šarišskom múzeu v Bardejove. V priebehu praxe reštaurovala významné umelecké diela z obdobia gotiky, baroka, tabuľové maľby, ikonopisnú tvorbu. Diela, ktoré reštaurovala, sa nachádzajú v expozícii Slobodné kráľovské mesto, v expozícii Ikony v Bardejove, v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch a v Šarišskom múzeu v Bardejove. Okrem reštaurovania sa venuje komornej maľbe. Pri príležitosti 30. výročia jej pôsobenia reštaurátorky a životného jubilea vystavovala svoje práce na tému “Žena“. Súbor obrazov vyjadrujúcich lásku, krásu, silu, pokoru, nehu a prácu. Mesto Bardejov reprezentovala na mnohých domácich i medzinárodných výstavách, súťažiach, plenéroch. Na výtvarných súťažiach získala niekoľko ocenení.

Navrhnuté ocenenie za kvalitne vykonanú prácu pri záchrane kultúrneho dedičstva, za vytvorenie pôsobivého, inovatívneho diela.

Vaše kontaktné údaje
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
e mail:
 

Uzávierka hlasovania je 20. 2. 2018 o 23:59 hod.

Jeden z Vás, ktorí sa do ankety zapoja, bude odmenený zaujímavým darčekom !

Každý účastník Ankety dáva týmto svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas sa vydáva na spracovanie osobných údajov Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s.r.o., na dobu trvania Ankety a jej vyhodnotenia. Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s účastníkom Ankety.

Dnes vysielame

- 20. február 2018 -
18:25
Prehľad vysielania. Počasie
18:30
SPRÁVY BTV
- -.- -
ŠPORT BTV
- -.- -
Počasie Extra
19:15
Videotext

Aktuálna teplota

-3.3 °C